<div align="center"> <h1>Niepubliczna Poradnia Optimum</h1> <h3>Poradnia OPTIMUM oferuje usługi w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, a także terapii indywidualnej i grupowej, psychoedukacji, doradztwa, działalności profilaktycznej.</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://optimumbochnia.w.interia.pl/katalog" rel="nofollow">http://optimumbochnia.w.interia.pl/katalog</a></p> </div>